Plein Barbecue Dassenbos 2009

Op 22 augustus 2009 vond weer een buurt BBQ in Dassenbos plaats. Het was een erg geslaagde middag en avond en zelfs een deel van de nacht. Elders op deze website zijn van diverse bewoners foto’s te zien die gemaakt werden op die dag. Maar ook van de voorbereiding zijn foto’s gemaakt.

Dit was zeker niet de eerste in de geschiedenis van deze straat. Reeds een aantal jaren wordt door een aantal bewoners van Dassenbos een BBQ gehouden. Maar in 2006 was de laatste en het heeft dus drie jaar geduurd voordat er weer eentje was. Veel te lang.

Graag vertellen wij hoe de voorbereidingen verliepen en hoe het georganiseerd werd.

Besluit:
Eind april besloten twee adressen de organisatie op zich te nemen en de Dassenbosse BBQ weer tot uitvoering te brengen.

De eerlijkheid gebied te vermelden dat eigenlijk in 2006 de organisatie aan deze adressen was toebedeeld, maar ja, soms duren de zaken wat langer dan gewenst.

Plannen:
Op het moment dat besloten werd om de BBQ te organiseren werd eerst bekeken op welke datum het moest gaan gebeuren. De zomer is natuurlijk ook de vakantietijd en de kans is groot dat er altijd mensen zijn die niet kunnen. Daarom werd besloten om 22 augustus 2009 als BBQ datum vast te stellen en geen inventarisatie te houden welke datum het beste zou uitkomen.

Voorbereiden:
Vervolgens werd bekeken hoe we het zouden aanpakken. Besloten werd om het vlees door de deelnemers zelf te laten inkopen zodat een ieder heeft wat hij lekker vindt en ook de prijs zelf kon bepalen.

Omdat een tapje de gezelligheid verhoogd en ook veelal een vorm van binding teweegbrengt werd besloten om een tap te huren en ook de wijn in te kopen voor die dag. De kosten hiervan zouden onder het aantal huisnummers verdeeld worden. Aanschaf van alle andere dranken werd verder aan de deelnemers over gelaten. Voorts werd gevraagd of iedere deelnemer iets wilden maken in de vorm van een salade of iets dergelijks.

De BBQ
Overwogen werd om de BBQ te huren. Nadeel is dat de prijs die gezamenlijk moest worden opgebracht dan weer hoger zou uitvallen. Daarom werd serieus gekeken naar de mogelijkheid om iets zelf te bouwen.

Daarbij hadden we onszelf een aantal basis voorwaarden opgelegd:
1. Het moest veilig zijn.
2. Het moest zo goed als ‘gratis’ gemaakt kunnen worden.
3. Het moest zodanig zijn dat veel mensen tegelijk konden ‘cueen’. Dit omdat hiermee de gezelligheid wordt vergroot.

Nieuwsbrieven
Onze ideeën werden middels een nieuwsbrief aan de bewoners voorgelegd en de vele reacties waren erg bemoedigend om de vervolg-stappen te zetten.

De datum stond vast, het bedenken van het BBQ ontwerp kon beginnen. Omdat het aantal deelnemers best groot was, namelijk 19 huisnrs en later zelfs 22, werd ook besloten het meer officieel aan te melden bij de wijkagent en de gemeente, ter voorkoming van eventuele problemen op de dag zelf. Op de dag zelf namen ongeveer 60 mensen aan de BBQ deel.

Volgende Pagina.